AXA Diğer Güvenceler

Mühendislik Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonraki dönemde ani ve beklenmedik nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. MAKİNE K...

Devamı

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluk...

Devamı

Nakliyat Sigortaları

Emtea Nakliyat Sigortası Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırası nda oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. TEKNE ...

Devamı

Tarım Sigortaları

Bitkisel Ürün Sigortası 30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları p...

Devamı

Sanat Eserleri Sigortası

Sanat eserleri sigortası stratejisi, sanat eserlerinin kendine özgü özellikleri esas alınarak ve sağlanan koruma ile ilgili belirli gerekliliklere dayanılarak hazırlanmıştır. Öncelikle teklif konu...

Devamı