Bireysel Emeklilik Sistemi S.S.S.- Bireysel emeklilik sistemi nedir?

- Sistem ne zaman başladı?

- Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?

- Bireysel emeklilik sistemine katılım zorunlu mu?

- Bireysel emeklilik sisteminden beklenti nedir? Sistemin ekonomiye katkısı var mı?

- Sisteme katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmak ya da çalışıyor olmak gerekli mi?

- Bireysel emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumundaki gibi sağlık vb. hizmetler de sunuyor mu?

- Bireysel emeklilik sistemine katıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunda bulunan haklarım geçerliliğini kaybeder mi?

- Bireysel emeklilik sistemine girdiğimde halen prim ödediğim Sosyal Güvenlik Kurumundan çıkmalı mıyım?

- Sosyal Güvenlik Kurumundaki emeklilik haklarımı bireysel emeklilik hesabıma aktarabilir miyim?

- Bireysel emeklilik sistemi güvenli midir?

- Birikimlerim güvencede mi? Emeklilik Şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?

- Bireysel emeklilik sisteminde vefat teminatı var mıdır?

- Kısa vadeli birikim yapmak istiyorum, emeklilik sistemine girmem avantajlı olur mu?

- Bireysel emeklilik sisteminde ne gibi risklerle karşı karşıya kalabilirim?

- Bireysel emeklilik sözleşmesi nedir?

- Kaç tür emeklilik sözleşmesi vardır? Sözleşmenin tarafları kimlerdir?

- Emeklilik sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

- Sisteme girerken imzalamam gereken belgeler nelerdir? Bana hangi belgeler verilecek?

- Bireysel emeklilik sisteminde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma hakkım var mı?

- Kimleri lehdar olarak seçebilirim?

- Emeklilik sözleşmesi teklif formum şirket tarafından kabul edilmezse yapmış olduğum ödemelerden ne tür kesintiler yapılacaktır?

- Sözleşme yapmaktan vazgeçme hakkım var mı, cayma hakkını kullanmam halinde herhangi bir kesinti yapılacak mı?

- Sözleşmem hangi durumda feshedilebilir?

- Giriş aidatı tutarı neye göre belirlenmektedir?

- Giriş aidatını ne zaman ve ne şekilde ödenir?

- Bireysel emeklilik sistemine katıldıktan sonra, sistemden ayrılmak istemem durumunda ödediğim giriş aidatı bana iade edilebilir mi?

- Katkı payı tutarı neye göre belirlenecek?

- Asgari katkı payı tutarı ne kadar?

- Ödenen katkı payları hemen yatırıma yönlendiriliyor mu?

- Sözleşme yürürlüğe girmeden önce şirkete ödenen katkı payları nasıl değerlendiriliyor?

- Katkı payını kredi kartı ile ödeme durumunda, ilgili tutar ne zaman yatırıma yönlendiriliyor?

- Düzenli katkı payı ödemeleri dışında ara ödemeler yapılması mümkün mü?

- Geçmişte ödemediğim dönemlere veya ileriye yönelik katkı payı ödeyebilir miyim?

- Ödediğim katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlendirilecek?

- Sisteme katılmak giriş aidatı dışında ne tür ek maliyetler getiriyor?

- Katkı payını benim adıma başkası yatırabilir mi?

- Katkı payı ödemeleri nasıl yapılabilir?