Emeklilik Yatırım Fonları
Para Piyasası Likit Karma Fonu


Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Fonu


Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları Fonu


Büyüme Amaçlı Esnek Fon


Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu